VÝKUP DRUHOTNÝCH SUROVÍN V TRENČÍNE A OKOLÍ​

ZAOBERÁME SA VÝKUPOM TVRDOKOVU A INÝCH DRUHOTNÝCH SUROVÍN.

Používame najmodernejšiu techniku a sme držiteľmi európskych certifikátov.

Výkup druhotných surovín v Trenčíne a okolí

Výkup druhotných surovín zahŕňa tvrdokovy, zliatiny, kovošrot, rôzne kovové a liatinové odpady a nástrojové ocele. Taktiež vykupujeme papierové odpady.

Výkup druhotných surovín v Trenčíne a okolí

Prečo je výkup druhotných surovín dôležitý?

Ceny primárnych surovín neustále stúpajú, a tak výrobcovia čoraz častejšie uprednostňujú recyklované suroviny a materiály, ktoré sú lacnejšie – avšak disponujú totožnými kvalitatívnymi vlastnosťami. Výkup druhotných surovín (podobne ako napríklad výkup farebných kovov) zaistí, že suroviny neskončia v odpade, ale opäť budú zúžitkované. To znamená, že výkup druhotných surovín  má podstatný ekologický aj ekonomický rozmer.

Zakladáme si na poskytovaní služieb založených na individuálnom prístupe k zákazníkom aj na dôraze na ochranu životného prostredia. Samozrejme, že výkup druhotných surovín a ostatných materiálov prebieha v súlade s platnými zákonmi a predpismi v našich priestoroch v Nemšovej (okres Trenčín). Vlastníme moderné mechanizmy a zariadenia, ktoré prispievajú k efektívnosti výkupu. Zaiste oceníte aj výhodný cenník. Naše šrotovisko a zberňa sú otvorené od pondelka do soboty.

Čo sú druhotné suroviny?

Druhotné suroviny sú často získavané z prírodných neobnoviteľných zdrojov. Taktiež môžu vzniknúť ako vedľajší produkt výrobných procesov. Je výborné, že je možné ich opakovane využitie, a teda slúžia ako náhrada primárnych prírodných surovín. Čo možno urobiť, aby sa druhotné suroviny opäť mohli využiť? Najpohodlnejšou a zároveň najjednoduchšou cestou je práve výkup druhotných surovín. Druhotné suroviny sú triedené u nás, následne ich odovzdávame našim zmluvným partnerom, ktorí ich spracovávajú a zabezpečia opätovné využitie vo výrobnom či inom procese.

Výkup tvrdokovu v okrese Trenčín vykonávame na základe európskych certifikátov

Naša spoločnosť v dôsledku vlastnenia certifikátu je oprávnená vykonávať výkup tvrdokovu. Samozrejme výkup vykonávame len na základe princípu práce daného certifikátu a môžeme vás ubezpečiť, že v tomto smere sme spoľahlivou spoločnosťou. Okrem toho používame naozaj iba overenú technológiu.

Vlastníme iba najmodernejšie zariadenia

Okrem toho, že vám poskytujeme výkup tvrdokovu, výkup farebných kovov, výkup katalyzátorov, tak sa na nás môžete spoľahnúť aj z hľadiska vystupovania k vám. Dbáme predovšetkým na naše profesionálne skúsenosti a na vašu nadmernú spokojnosť. Ubezpečujeme vás, že v dôsledku našich európskych certifikátov postupujeme v súlade s nimi aj keď sa jedná o skladovanie našich výrobkov. Po výkupe tvrdokovu ho samozrejme spracovávame a takisto dbáme na oprávnenia, a to aj keď sa jedná o recyklačné zariadenia. Naše technológie disponujú veľkou výkonnosťou. Vlastníme jedno z najmodernejších zariadení, ktoré sa využíva pri výkupe tvrdokovu a analyzuje chemické zloženie daných kovových materiálov.

TRI SKVELÉ VÝHODY, prečo uskutočniť výkup práve od nás

Naša spoločnosť sa venuje výkupu tvrdokovu v okrese Trenčín dlhodobo, čo berieme ako obrovskú výhodu. Vďaka týmto dlhoročným skúsenostiam vám zabezpečíme spoľahlivosť, pretože za túto dobu sme boli schopní nazbierať množstvo užitočných skúseností. Výkup tvrdokovu realizujeme v takej miere, že získavame neustále nových odberateľov, ale aj dodávateľov. Z hľadiska napredovania našej spoločnosti, to považujeme taktiež za veľmi výhodné, najmä pre vás. V neposlednom rade je výhodou nášho výkupu tvrdokovu hlavne to, že vám poskytujeme veľmi prístupné ceny. Tieto výkupné ceny si držia prvé priečky na našom slovenskom, ale aj na zahraničnom trhu. S nami je výkup tvrdokovu hračkou.

Otázky a odpovede:

Výkup tvrdokovu je proces, ktorým sa zhromažďujú a recyklujú tvrdokovy, ako sú karbidy (často nazývané ako tvrdokovy), ktoré sa používajú v rôznych odvetviach priemyslu na výrobu nástrojov, vstrekovacích foriem a rôznych iných aplikácií. Tieto materiály majú vysokú tvrdosť a sú cenné pre ich recykláciu.

Výkup tvrdokovu môžete nájsť v špecializovaných firmách na recykláciu kovov alebo výrobcov nástrojov, ktorí prijímajú tvrdokovy na recykláciu. Obrátiť sa môžete na recyklačné stredisko alebo zberné miesto, ktoré zabezpečuje výkup tvrdokovu.

Naše zberné stredisko ToS Kas Kovovýkup, spol. s.r.o. v okrese Trenčín vykupuje tvrdokov, TK a SK plátky, britové doštičky, odrezky z tvrdokovu, prievlaky, špičky z tvrdokovu, monolity, tvrdokovové frézy, vrtáky z tvrdokovu, tvrdokovové puzdrá, matrice, všetky odštiepky z tvrdokovu, spekané karbidy, spekané karbidy. V prípade nejasnosti materiálu disponujeme röntgenovým spektrometrom pre rýchlu ručnú analýzu diagnostiky materiálu.

Do výkupu tvrdokovu patria predovšetkým karbidy, ako je wolframový karbid (WC), kobaltový karbid (Co), a iné tvrdokovy používané v nástrojoch a priemyselnej výrobe. Taktiež sem môžu patriť aj staré a nepotrebné nástroje, ktoré obsahujú tvrdokovy. O vhodnosti výkupu vami zozberaných tvrdokovov sa môžete poradiť priamo so zberným strediskom.

Proces výkupu tvrdokovu zahŕňa nasledujúce kroky:

  1. Zozbieranie tvrdokovov – zhromaždenie starých nástrojov, odrezkov či iných materiálov obsahujúcich tvrdokovy.
  2. Doprava tvrdokovov – odovzdanie týchto materiálov na mieste vykupujúcom tvrdokov (napríklad u nás v ToS Kas Kovovýkup, spol. s.r.o. v Nemšovej).
  3. Váženie a hodnotenie – tvrdokovy budú zvážené a ocenené na základe ich druhu a hmotnosti.
  4. Finančná odmena – po zhodnotení kvality a hmotnosti tvrdokovov budete vyplatení za predané tvrdokovy na základe ich aktuálnej ceny na trhu.

RÝCHLY KONTAKT

Otváracie hodiny

Pon – Pia
Sobota
Nedeľa

od 8.00 do 16.00 hod.
od 8.00 do 11.00 hod.
Zatvorené

Kontakt a adresa na firmu Tos Kas Kovovýkup so sídlom v Nemšovej v okrese Trenčín