Kovošrot v Trenčíne – od špendlíka až po mohutné lodné konštrukcie

Kovošrot v Trenčíne

Sme experti na kovošrot, s ktorým nakladáme podľa príslušných noriem a platnej legislatívy.  Zákazníci oceňujú profesionálne služby, odborné poradenstvo, rozumnú cenovú politiku, ako aj presné váženie vykupovaných materiálov a surovín.

Postaráme sa o kovošrot, ktorý vám nebude zbytočne zabrať miesto a zavadzať na pozemku či v sklade. A zároveň si finančne prilepšíte. Kovošrot prijímame od domácnosti, firiem aj organizácií. Následne ho triedime, upravíme na požadovanú kvalitu a expedujeme do zlievarní. Dodáme, že cena kovošrotu sa odvíja od hmotnosti, rozmerov aj chemického zloženia. V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás môžete obrátiť.

Kovošrot v Trenčíne – od špendlíka až po mohutné lodné konštrukcie

Čo je kovošrot?

Kovošrot predstavuje kovový odpad (priemyselný, nepriemyselný, výrobný, spracovateľský, spotrebiteľský) z ocele, liatiny či iných kovov. Zvyčajne vzniká pri hutníckej a strojárskej výrobe, ale aj v prostredí domácností. Kovošrot štandardne pozostáva z kovových obalov, nepodarkov, rôznych súčiastok, vyradených či nefunkčných strojov a kovových zariadení aj konštrukcií.

Kovošrot rozhodne nepatrí do komunálneho odpadu či prírody. Je potrebné recyklovať ho, v dôsledku čoho dochádza k redukcii spotreby surových prírodných materiálov, spotreby energie aj množstva uskladnených odpadov. Navyše, výroba kovov je energeticky náročná a ich ťažba vo výraznej miere škodí životnému prostrediu. Kovošrot, resp. kovový odpad si nežiada ťažbu a následnú nákladnú úpravu surovín.

Náš výkup sme okrem kovošrotu rozšírili aj o výkup farebných kovov, tvrdokovov, zliatín, ako aj výkup druhotných surovín, autobatérií, katalyzátorov či papierových odpadov.

Naše šrotovisko v Nemšovej (okres Trenčín) je vám plne k dispozícii.

Otázka a odpovede:

Kovošrot je firma alebo miesto, ktoré sa zaoberá zberom, triedením a recykláciou kovových materiálov – kovošrotu. Kovošrot prijíma materiály ako kov (najčastejšie staré kovy), železo, hliník, mosadz a iné kovy. Následne triedi prijaté materiály, upravuje ich na požadovanú kvalitu a expeduje do vybraných zlievarní.

Takto postupuje pri zbere aj náš kovošrot ToS Kas Kovovýkup, spol. s.r.o. Vybrané a spracované materiály tak vďaka špecifickému procesu spracovania dostávajú, dalo by sa povedať, druhú šancu.  Je možné ich opätovne použiť na výrobu nových produktov, čím sa znižuje množstvo odpadu a šetria sa prírodné zdroje.

Recyklácia kovov v kovošrote má viacero výhod. Pomáha šetriť prírodné zdroje, znižuje množstvo odpadu a zlepšuje životné prostredie. Navyše, za predané kovy môžete získať finančnú odmenu – ceny za vykúpený kovošrot sú pravidelne aktualizované podľa aktuálnych cien na trhu. Recyklácia kovov v kovošrote tak prispieva k udržateľnosti tým, že šetrí prírodné zdroje, znižuje ekologickú stopu a je obojstranne výhodná – pre predajcu aj pre kupujúceho.

Kovošrot zvyčajne prijíma rôzne druhy kovov, vrátane starého železa, hliníka, mosadze, medi a olova. Niektoré kovošroty môžu prijímať aj iné kovy a elektronický odpad. Náš kovošrot ToS Kas Kovovýkup, spol. s.r.o. so sídlom v Nemšovej (v okrese Trenčín) ponúka okrem výkupu kovošrotu aj o výkup farebných kovov, tvrdokovov, zliatin, a tiež aj výkup druhotných surovín, autobatérií, katalyzátorov či papierových odpadov.

Proces predávania kovového odpadu kovošrotu zahŕňa jeho zber, váženie, triedenie a následnú platbu. Zákazníci odovzdávajú kovy, ktoré sú potom triedené, spracované a recyklované. Proces predávania kovového odpadu kovošrotu začína už zberom kovov od zákazníkov. Kovy sa potom vážia, triedia a spracúvajú. Po vykonaní týchto krokov je zákazníkovi vyplatená suma za predané kovy.

MERANIE RÁDIOAKTIVITY V DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH

Používame najmodernejšiu techniku a sme držiteľmi európskych certifikátov.

RÝCHLY KONTAKT

Otváracie hodiny

Pon – Pia
Sobota
Nedeľa

od 8.00 do 16.00 hod.
od 8.00 do 11.00 hod.
Zatvorené

Kontakt a adresa na firmu Tos Kas Kovovýkup so sídlom v Nemšovej v okrese Trenčín